พิธีเรียงหมอน
ครั้นเสร็จจากพิธีไหว้ผีนั้นแล้ว ทางฝ่ายเจ้าสาวก็ต้องจัดที่นอนหมอนมุ้งเครื่องปูตกแต่งอื่นๆ แล้วเชิญผู้ใหญ่คู่ผัวเมียให้เข้าไปทำพิธีปูที่นอนเรียงหมอน ผู้ใหญ่ในพิธีนี้ต้องเลือกเอาคู่ที่อยู่ร่วมกันมาด้วยความสุขสวัสดิ์ ไม่เคยทะเลาะวิวาทกัน เป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์สินและเกียรติยศโดยสมควรแก่ท้องถิ่น
ในการนี้ให้เอาฟักเขียวหนึ่งลูก หม้อใหม่ใส่น้ำหม้อหนึ่ง และถั่วงารวมอยู่กับทุนสินสอดวางไว้บนพานหนึ่ง นำไปวางไว้ข้างที่นอน เป็นเครื่องหมายสำหรับอวยพรว่าให้คู่บ่าวสาวมีใจเย็นเสมือนกับฟักกับน้ำ มีน้ำใจหนักแน่นเสมือนศิลามีแต่ความจำเริญวัฒนาเหมือนถั่วงา แล้วผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาว ก็จัดแจงวางหมอนหนุนศีรษะ ครั้นแล้วผู้ใหญ่คู่ที่ได้รับเชิญทำพิธีนี้ก็ลงนอนเป็นปฐมหญิงนอนซ้าย ผู้ชายนอนขวา ในเวลานอนนั้น ก็เจรจากันด้วยคำดีงาม ให้ศีลให้พร เป็นอันเสร็จพิธีเรียงหมอน
pic2.jpg
know_002.jpg