ฤกษ์ในการแต่งงาน

การแต่งงานนั้น นิยมกระทำกันในเดือนคู่ คือเดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 สำหรับเดือน 8 นั้นเป็นเดือนเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ นิยมเลื่อนมาเดือน 9 และมักถือกันจะแต่งงานในวันข้างขึ้น ไม่แต่งในวันข้างแรม

DSC_0010.jpg
DSC_0015.jpgข้อดีของพิธีมงคลแต่งงานแบบไทย
การแต่งงานของคนไทยสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตก การแต่งงานเป็นเรื่องของคน 2 คนที่พึงพอใจกันก็ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันเลย หรือแต่งงานกันโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่เสียก่อน เพราะการที่ตกลงโดยไม่ได้ศึกษากันให้ดีเสียก่อน เป็นที่มาของปัญหาการหย่าร้างปัญหาครอบครัว และลุกลามเป็นปัญหาของสังคมเหมือนในปัจจุบันแต่พิธีมงคลแต่งงานแบบไทยในอดีตนอกจากจะเป็นการประกาศการใช้ชีวิตคู่ของคนทั้งสองแล้ว ยังเป็นการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นคู่ชีวิตให้บุตรของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย เป็นการช่วยลดปัญหาการหย่าร้าง แต่คนไทยสมัยก่อนท่านได้มองเห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตคู่ จึงไม่ค่อยมีปัญหาการอย่างร้างเหมือนสังคมปัจจุบันนี้