ขอขอบพระคุณ ร.อ.พิษณุ และ นางอริษสา สุนันทรัตน์ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและรูปภาพการจัดทำโครงงานพิธีมงคลแต่งงานแบบไทยในหมู่บ้านหนองป่าแซง
ประวัติ ร.อ.พิษณุ สุนันทรัตน์เกิด 1 ธ.ค. 2524 อายุ 30 ปีจำนวนพี่น้อง 4 คน เป็นลูกคนที่ 4ประวัติการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนปทุมคงคาเตรียมทหารรุ่น 41 โรงเรียนในเรืออากาศบิดาชื่อ นายเสนาะ สุนันทรัตน์มารดาชื่อ นางวันเพ็ญ สุนันทรัตน์
DSC_0033.jpg
นางอลิษสา สุนันทรัตน์เกิด 16 พ.ค. 2528 อายุ 26 ปีจำนวนพี่น้อง 2 คน เป็นลูกคนที่ 1ประวัติการศึกษา ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยบิดาชื่อ ผู้ใหญ่นวน กาฬภักดีมารดาชื่อ นางสำราญ กาฬภักดี
DSC_1124.jpg