IMG20150623161037.jpg

นางสาววาจา นรสิงห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา‍‍‍‍‍‍‍


10.jpg

นางสาวรุ้งเพชร กาฬษร
เกิด 27 กันยายน 2536
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา


167595_132090260191541_100001717037065_167051_6596570_n.jpg

นางสาววิภาวรรณ ซึ้งมงคลทรัพย์
เกิด 14 พฤษภาคม 2537
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา